Istoric

Fabrica de Hârtie din Buşteni a fost printre primele fabrici de hârtie înfiiinţate în România. Bazele acesteia au fost puse în anul 1882, de către fraţii Schiel, fabrica înfiinţată fiind cunoscuta sub denumirea de „Carl & Samuel Schiel”.

La 11 iunie 1948 aceasta a fost naţionalizată, iar în cursul anului 1990 a devenit societate comerciala pe acţiuni. Urmare a privatizării în anul 2000 s-a constituit S.C OMNIMPEX HÂRTIA S.A., societate cu capital integral privat.

Beneficiind de o dotare tehnica corespunzătoare profilului de activitate, respectiv 8 maşini de fabricat hârtie cu o capacitate tehnologica de aproximativ 70.000 tone / an, de forţa de munca superior calificată, fabrica a produs şi a comercializat în ţară şi în străinătate o gamă variată de hârtie scris – tipar, hârtii de ambalaj, hârtii tehnice suport, cartoane, hârtii creponate, confecţii din hârtii, elemente filtrante pentru motorină.

Ca urmare a evoluţiilor economico – sociale, activitatea principală de producere a hârtiei şi cartonului a fost oprită în octombrie 2005, iar activităţile secundare de producere şi furnizare a energiei electrice pe baza de resurse energetice regenerabile încep să se dezvolte. Astfel, începând cu anul 2008 societatea desfăşoară investiţii care au ca rezultat montarea a doua microhidrocentrale, MHC Buşteni 1 cu punere în funcţiune în 30.05.2009 şi MHC Buşteni 2 cu punere în funcţiune în 16.12.2010.

Din mai 2012 denumirea societăţii s-a schimbat din S.C. OMNIMPEX HÂRTIA S.A. în S.C. HIDRO JEPI S.A.