INFORMAŢII TRANZACŢIONARE ENERGIE ELECTRICĂ

Societatea noastră, în calitate de producător de energie electrică din surse regenerabile, tranzacţionează energia electrica prin contract bilateral negociat direct cu furnizori de energie electrică.
În prezent nu tranzacţionăm energie electrică pe pieţe centralizate.
Cantatea medie anuală de energie electrică tranzacţionată este de cca. 6 Gwh.