Activitate principala

Descrierea activităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie:

I           POTENŢIALUL HIDROENERGETIC AL SURSELOR DE APA INDUSTRIALA


Prezentarea caracteristicilor principale ale captărilor de pe ramura Caraiman:


Captarea Caraiman


Nivelul de captare a apei : 1086 mdM

Tipul captării  : De suprafaţa din rau

Debitul mediu multianual in zona captării : 255 l/s

Debitul maxim posibil a fi captat : 260 l/s

Captarea Valea Spumoasa

Nivelul de captare a apei : 1151 mdM

Tipul captării : colectarea izvoarelor de coasta

Debitul mediu multianual in zona captării : 150 l/s

Debitul maxim posibil a # captat : 170 l/

Prezentarea caracteristicilor principale ale captărilor de pe ramura Urlatoare:

Captarea Valea Comorilor

Nivelul de captare a apei : 1160 mdM

Tipul captării  :  Colectare a doua izvoare

Debitul mediu multianual in zona captării  : 65 l/s

Debitul maxim posibil a fi captat  : 100 l/s

Captarea Urlatoarea Mare

Nivelul de captare a apei  : 1090.5 mdM

Tipul captării : De suprafaţa din rau

Debitul mediu multianual in zona captări : 100 l/s

Debitul maxim posibil a fi captat : 135 l/s

Captarea Urlatoarea Mica 1 si 2

Nivelul de captare a apei : 1205.8 mdM

Tipul captării : De suprafaţa din rau

Debitul mediu multianual in zona captării :  30 l/s

Debitul maxim posibil a fi captat : 90 l/s

Valorificarea potenţialului hidroenergetic disponibil pe acest sector s-a realizat prin punerea in funcţiune a doua microhidrocentrale denumite MHC BUŞTENI 1 si MHC Buşteni 2, după care, în anul 2016 s-a pus în funcţiune şi MHC Buşteni 3, în aceeaşi hală cu MHC Buşteni 1.

II.        PREZENTAREA CAPACITĂŢII DE RODUCERE ENERGIE ELECTRICA MHC Buşteni 1

A. Condiţii de funcţionare:

Microhidrocentrala MHC 1 are rolul de a regla si valorifica potenţialul apei brute/ netratate prin producere de energie electrica.

Reglajul debitului care intra in turbina se face in funcţie de nivelul apei din bazinul din amonte de turbina. Microhidrocentrala este echipata din punct de vedere al automatizarii,protectiilor si conducerii de la distanta astfel incat funcţionează complet automat fara personal de exploatare, doar cu supraveghere periodica (gresarea rulmenţilor, strângerea şuruburilor)

Sistemul de automatizare cu un automat programabil (PLC) pentru microhidroagregat cuprinde toate nivelele informaţionale si de control, care sa asigure funcţionarea centralei in condiţii de siguranţa si la un inalt randament si nivel de fiabilitate al hidroagregatului.

Sistemul de comanda permite comunicarea la distanta prin intermediul sistemului SCADĂ, cu posibilitatea transmiterii la distanta a semnalizărilor si comenzilor: nivel apa, curenţi, tensiuni, putere activa, putere reactiva, etc.

B.Caracteristici hidraulice:

Nivelul amonte : 1083.25mdM

Nivelul aval : 941.5 mdM

Căderea bruta amenajata  : 141.25 m

Cădere neta de calcul : 123.05 m

Debitul instalat : 0.8 m7s

Lungimea totala a aductiunilor de la captări pana la centrala hidroelectrica este de 3773m. Diametrele conductelor de aductiune sunt cuprinse intre 200 si 500 mm.

 C. Echipamente:

1.Un grup tip Banki,model G 6.021/12g, producător CINK Hydro-Energi-k.s. construita
complet din otel inox

Putere max. la turbina: 835 kW

Turaţie nominala : 750 rot/min

2.    Generator sincron

Producător AEM Germania, tip SE 500 S8

Putere max. la bornele generatorului : 782 kW

Turaţie nominala : 750 rot/min

Frecventa : 50Hz

Factor de putere : 0.9

Tensiune : 400V

3.Sistemul de comanda

Va asigura funcţionarea hidroagregatului  in paralel  cu  SEN  fara personal  de exploatare.

Evacuarea puterii se face prin cablu de forţa de 6 KV,prin staţia de distribuţie a societăţii.

Racordul la sistem se face prin staţia societăţii, printr-un transformator 6/0.4 kV –lOOO kVA si o LES 6 kV.

III.       PREZENTAREA CAPACITĂŢII DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA MHC Buşteni 2

A.  Condiţii de funcţionare :

MHC 2 are rolul de a regla si a valorifica potenţialul apei brute/netratate turbinate de MHC

BUŞTENI 1, prin producere de energie electrica.

Reglajul debitului care intră în turbină se face în funcţie de nivelul apei din bazinul de încarcare aval de MHC BUŞTENI 1.

MHC 2 este echipata din punct de vedere al automatizării, protecţiilor, si conducerii de la distanata astfel incat funcţionează complet automat fara personal de exploatare, doar cu supraveghere periodica (gresarea rulmenţilor, strângerea şuruburilor).

Sistemul de automatizare cu un automat programabil (PLC) pentru microagregat cuprinde toate nivelele informaţionale si de control, care sa asigure funcţionarea centralei in condiţii de siguranţa si la un inalt randament si nivel de fiabilitate al hidroagregatului.

B. Caracteristici hidraulice :

Nivelul normal la camera de incarcare amonte : 944.5 mdM

Nivelul axului conductei la plecarea de la MHC 1 :  942.4 mdM

Nivelul axului conductei la vana turbinei : 858.35 mdM

Căderea bruta amenajata : 87.70 m

Cădere de calcul : 78.7 m

Debit maxim disponibil :  0.7 m3/s

Debitul mediu multianual disponibil : 0.524 m3/s

Lungimea totala a aductiunii : 1308 m

Diametrele conductei de aductiune : 800 – 600 mm

C. Echipamente :

1.    Turbina BANKI(CROSSFLOW) – cu doua clapete de reglaj(AD), model G6.024/11 g

Turaţie nominala: 600 rot/min Putere maxima la turbina: 464 kW

2.Generator sincron:

Turaţie nominala : 600 rot/min

Putere maxima la borne :  431 kW

Frecventa : 50 Hz

Factorul de putere : 0,9

Tensiunea : 0.4 kV

D. Racordul la sistem se face prin staţia societăţii, printr-un transformator 6/0.4 kV -630 kVA si o LES 6 kV.

IV. PREZENTAREA CAPACITĂŢII DE RODUCERE ENERGIE ELECTRICA MHC Buşteni 3

A. Condiţii de funcţionare :

Microhidrocentrala MHC 3 are rolul de a regla si valori#ca potenţialul apei din subteran prin producere de energie electrica.

Reglajul debitului care intra in turbina se face in funcţie de nivelul apei din bazinul din amonte de turbina. Microhidrocentrala este echipata din punct de vedere al automatizarii,protectiilor si conducerii de la distanta astfel incat funcţionează complet automat fara personal de exploatare, doarcu supraveghere periodica (gresarea rulmenţilor, strângerea şuruburilor)

Sistemul de automatizare cu un automat programabil (PLC) pentru microhidroagregat cuprinde toate nivelele informaţionale si de control, care sa asigure funcţionarea centralei in condiţii de siguranţa si la un inalt randament si nivel de #abilitate al hidroagregatului.

Sistemul de comanda permite comunicarea la distanta prin intermediul sistemului SCADĂ, cu posibilitatea transmiterii la distanta a semnalizărilor si comenzilor: nivel apa, curenţi, tensiuni, putereactiva, putere reactiva, etc

B. Caracteristici hidraulice :

Nivelul amonte : 1024.70mdM

Nivelul aval : 941.5 mdM

Căderea bruta amenajata : 83.20 m

Cădere neta de calcul : 72.90 m

Debitul instalat : 0.1 m³/s

Lungime aductiune: 425 m

Diametru aductiune: 250 mm

C. Echipamente :

1. Turbina BANKI(CROSSFLOW) – cu una clapeta de reglaj, model G3.005/6g

Turaţie nominala: 1015 rot/min

Putere maxima la turbina: 61 kW

2. Generator asincron:

Turaţie nominala : 1015 rot/min

Putere maxima la borne : 57 kW

Frecventa : 50 HzFactorul de putere : 0,92

Tensiunea : 0.4 kV

D. Racordul la sistem: direct in reteaua de JT 0,4 kV a distribuitorului Electrica Distributie Muntenia Nord.